• Kapitał Ludzki
  • Kalkulator Kosztów Zaniechania
  • Europejski Fundusz Społeczny

Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Logo GSRPS

Generator to narzędzie informatyczne dostępne przez Internet służące do opracowania dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gmin i powiatów, w oparciu o Modelową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Narzędzie opiera się na wystandaryzowanym dokumencie strategii w zakresie treści merytorycznych oraz formy graficznej, co pozytywnie wpływa na zwiększenie spójności strategii na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, tj. gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Opracowanie Strategii w Generatorze pozwoli gminom i powiatom na wyeliminowanie dotychczasowych błędów przy tworzeniu dokumentów strategicznych polityki społecznej, dotyczących m. in.:

  • konstruowania celów w stosunku do przeprowadzonej diagnozy,
  • harmonogramu działań,
  • konstruowaniu planu finansowego.

============================================================================================

Pełna funcjonalność dostępna jest dla zarejestrowanych użytwkoników. Proszę przejść do formularza rejestracji a następnie przesłać prośbę o aktywowanie konta na adres krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl.